رد کردن لینک ها

نکات معماری

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده(PDF)
برچسب‌ ها نکات اجرایی

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده(PDF)

ﻧﮑﺎت اﺟﺮاﯾﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺧﺎک و روش ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮔﻮدﺑﺮداری و ﻧﺤﻮه اﺟﺮای ﺳﺎزه ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی

ضوابط مربوط به پارکینگ
برچسب‌ ها دسته‌بندی نشده

ضوابط مربوط به پارکینگ

ضوابط کلی مربوط به ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ وﺳﺎﺋﻞ نقلیه : ۱) ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ و ﻧﮕﻬﺪاری وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ۲) در، ﺗﻌﺪاد اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﺗﺼﺮﻓﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮ

راهنمای نقشه سازه های بتنی
برچسب‌ ها نکات اجرایی

راهنمای نقشه سازه های بتنی

با سلام . باتوجه به نیازی که واقعا مشاهده میشه بین مهندسین جوان و اونم اینه که درست نمیتوانن نقشه اجرایی را بخوانن و حتی این که توانایی ایجاد یک نقشه اجرایی را ندارند . این جزوه یکی از کاملترین و مفید ترین جزوات در

نحوه اجرای سقف تیرچه بلوک بصورت مصور (آپدیت ۹۷)
برچسب‌ ها نکات اجرایی

نحوه اجرای سقف تیرچه بلوک بصورت مصور (آپدیت ۹۷)

امروزجزوه مصور جرای سقف تیرچه بلوک را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در مورد اجرا نحوه اجرای سقف تیرچه بلوک: جزوه نحوه اجرای سقف تیرچه بلوک بصورت مصور آماده کرده ایم این جزوه در ۶۵ صفحه تنظیم شده است . و تمامی بخش هارا

جزوه مصور اجرا آسانسور  + دیتایل های اجرایی (آپدیت ۹۷)
برچسب‌ ها نکات اجرایی

جزوه مصور اجرا آسانسور + دیتایل های اجرایی (آپدیت ۹۷)

امروزجزوه مصور آسانسور را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در مورد اجرا آسانسور  : شامل: معرفی آسانسور و اجزای آن، آسانسور کششی و هیدرولیکی، مراحل اجرا، دتایل های اجرایی و استانداردها دانلود با لینک مستقیم : اجرا آسانسور بصورت مصور  شما میتوانید با استفاده از بخش جستجو سایت

دانلود فهرست بها ۹۶

دانلود فهرست بها ۹۶

فهرست بها ۹۶ فهرست بها ۱۳۹۶ واحد پایه که شامل ۱۶ رشته می باشد و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( سازمان برنامه و بودجه ) تهیه و در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۵ منتشر شد  فهرست بهای واحد پایه همه ساله  در روز های پایانی

بازگشت به بالای صفحه