نکات ساخت مقاطع بتن آرمه در نرم افزار ETABS

مقاطع بتن آرمه

در این ویدیو کوتاه به ساخت مقاطع بتن آرمه در نرم افزار ETABS و بررسی یک سری از جزئیات در ساخت این نوع مقاطع پرداخته شده است.

برنامه ایتبس قادر است انواع مقاطع تیر و ستون و دیوار برشی را به درستی طراحی کند . همچنین برای هر مقطعی نمودار اندرکنش نیروی محوری و لنگری خمشی را در فضای سه بعدی (P M2  M3) محاسبه کرده و نمایش میدهد و از این نمودار برای کنترل مقاطع استفاده میکند .
ساخت مقاطع بتن آرمه میتواند با استفاده از مقاطع پیش فرض نرم افزار ساخته شود و یا اینکه در محیط SD section ساخته شود که این موارد در ویدیو زیر توضیح داده شده است.

برخی نکات آیین نامه ای برای ساخت مقاطع ستون پیرامون این ویدیو :

در ساخت مقاطع ستون باید مطابق آیین نامه این نکات رعایت شود:

1- درصد میلگرد حداقل ستون  1درصد است.
2- درصد میلگرد حداکثر ستون برای شکل پذیری متوسط 4% و برای شکل پذیری ویژه 3% است. (در واقع 8% برای شکل پذیر متوسط و 6% برای شکل پذیری ویژه است که اگر از وصله ی پوششی استفاده شود و تمام میلگرد ها در یک مکان وصله شوند این مقادیر در مابقی ستون 4% و 3% میباشند )
3- در ستون ها فاصله ی مرکز به مرکز دو میلگرد طولی نباید بیشتر از 20 سانتیمتر باشد.
4- حداقل رده بتن برای شکل پذیری متوسط 20mpa  و برای شکل پذیری ویژه 25mpa است.
5- عرض مقطع ستون نباید کمتر از 0.3 طول مقطع ستون باشد. همچنین بعد ستون حداقل 250 میلیمتر میباشد.
6- پوشش بتن از روی میلگردها (از بر خاموت) برای تیر و ستون مطابق مبحث نهم برای شرایط محیطی متوسط 45 میلیمتر و برای شرایط محیطی شدید 50 میلیمتر است.

برخی نکات در خصوص شکل پذیری مقاطع:

1-هر چه قدر درصد میلگرد طولی مقاطع کمتر باشد ، شکل پذیری بیشتر است. با افزایش درصد میلگرد شکل پذیری کاهش و مقاومت افزایش میابد.
2- هر چه خاموت برای جلوگیری از کمانش میلگرد های طولی بیشتر باشد ، شکل پذیری مقطع بالا تر است.(ضوابط آیین نامه در مورد خاموت گذاری باید به صورت دقیق رعایت شود)
3- رفتار خمشی بدون حضور نیروی محوری به مراتب شکل پذیری بیشتری نسبت به خمش با وجود نیروی محوری دارد.
4- در سازه ی بتن آرمه ستون ها باید تا حد امکان رفتار الاستیک داشته باشند و از تیر ها انتظار میرود رفتار پلاستیک از خود نشان دهند. به همین دلیل باید ستون ها قوی تر از تیر ها باشند تا مفصل پلاستیک در تیر ها تشکیل شود.(رعایت قاعده تیر ضعیف ستون قوی)
5- اگر در تیر ها عرض را افزایش دهیم نسبت به ارتفاع ، شکل پذیری افزایش میابد.
6- در تیر ها و ستون ها حتما باید در یک سوم میانی وصله صورت گیرد. اگر در یک سوم ابتدایی یا انتهایی وصله میلگرد ها انجام شود ، با توجه به این که در این ناحیه از عضو ممکن است مفصل پلاستیک تشکیل شود ، به دلیل وجود وصله در این مکان شکل پذیری کاهش پیدا میکند و امکان تخریب ناگهانی در عضو وجود دارد.(وصله باید جایی باشد که کمترین تنش ها در عضو موجود باشد ، چرا که وصله نقطه ی ضعف عضو است)

ویدیو :

فهرست مطالب

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Search
Close this search box.