اتصال پیچی به کمک ورقهای روسری و زیرسری (BFP)

اتصال پیچی

اتصال پیچی

 

یکی از راههای تقویت کردن اتصال در بر ستون، اتصال پیچی ورق های روسری و زیرسری روی بال تیر باشد.

این نوع اتصال یکی از انواع اتصالات گیردار از پیش تأیید شده در مبحث دهم می باشد که در قالب های خمشی متوسط و ویژه کاربرد دارد.  در این نوع اتصال، ورق های روسری و زیرسری با استفاده از جوش شیاری با نفوذ کامل (CJP) به بال ستون و با استفاده از پیچهای پرمقاومت به بال های تیر متصل می شوند. در صورتی که در پشت جوش نفوذی ورق های روسری و زیرسری به بال ستون از تسمه پشت بند استفاده شود، باید پس از انجام جوشکاری این تسمه ها برداشته شده و ریشه جوش بعد از سنگ زدن دوباره جوش شود.

پیچها در دو ردیف به صورت قرینه حول محور تیر چیده می شوند. برای اتصال جا ستون از ورق تگی جان استفاده می شود. این ورق با استفاده از پیچ به جان تیر با سوراخ های لوبیایی کوتاه افقی و با استفاده از جوش شیاری و یا جوش گوشه دو طرفه به بال ستون متصل میشود انجاییکه ورق تکی جان، ورق های روسری و زیرسری در کارخانه به بال ستون جوش می شوند، به منظور اجرای آسان تر اتصال، مطابق مبحث دهم می توان از ورق های پرکننده به ضخامت مجموعا 6 میلیمتر بین ورق های اتصال و بال تیر استفاده کرد. تعبیه سوراخهای دسترسی نیز برای انجام جوشکاری در انتهای تیر مجاز نمی باشد.

فهرست مطالب

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Search
Close this search box.