میلگرد پیچشی تیر های بتن آرمه

میلگرد پیچشی تیر های بتن آرمه

 

 

در مقاطع بتن آرمه ای که تحت لنگر پیچشی قرار دارند روابط محاسبه ی آرماتور های طولی و خاموت بسته ی پیچشی طبق آبا به قرار زیر میباشد.

آیین نامه دو نوع روند محاسبه برای میلگرد پیچشی در حالت پیچش نامعین(سازگاری) پیشنهاد میدهد:

روش های بدست آوردن میلگرد پیچشی تیر های بتن آرمه :

1- با توجه به تحلیل سازه ی دقیق مقدار لنگر پیچشی موجود Tu بدست آید و تحت آن طراحی صورت گیرد. نرم افزار ETABS و نرم افزار های مشابه محاسبات سازه ای چنین کاری را انجام میدهند. مقدار Tcr ، در واقع لنگر پیچشی لازم برای ترک خوردگی مقطع بتن آرمه است که اگر این حالت رخ دهد ، به دلیل ترک خوردگی پیچشی میتوان به عضو ترک خورده ، ضریب ممان اینرسی پیچشی (ضریب ترک خوردگی پیچشی) را 0.15 وارد نمود . در این صورت به دلیل کاهش سختی پیچشی عضو ، از لنگر پیچشی انتقال یافته به عضو پیچشی کاسته میشود.

2- استفاده از لنگر قرار دادی Tu برابر با 0.67Tcr و طراحی میلگرد پیچشی بر اساس این لنگر

محاسبه ی میلگرد های پیچشی یک مقطع که شامل میلگرد های طولی و خاموت میباشند به صورت زیر میباشد.

میلگرد پیچشی تیر های بتن آرمه

فهرست مطالب

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Search
Close this search box.