رد کردن لینک ها

Tag: نکات طراحی سازه

نکات مدلسازی و طراحی سازه با سقف شیب دار در ETABS

نکات مدلسازی و طراحی سازه با سقف شیب دار در ETABS

ما در بسیاری از مواقع در طراحی سازه نیاز بوجود آوردن سقف های شیب دار داریم . برای آنالیز صحیح و طراحی نیاز داریم تا نکاتی را در این مورد رعایت کنیم  . نکات طراحی سازه با سقف شیب دار : 1.قسمت شیبدار سقف را

بازگشت به بالای صفحه