مقالات با موضوع : جوش گوشه

جوش گوشه

جوش گوشه در اتصالات

جوش گوشه متداول ترین جوش در سازه های فولادی است که بر وجوه جانبی قطعات مجاور رسوب میکند. که در اتصالات روی هم(over lap) اتصال

مشاهده مقاله »
Search
Close this search box.