رد کردن لینک ها

Tag: جوش گوشه

جوش گوشه در اتصالات
برچسبها

جوش گوشه در اتصالات

جوش گوشه متداول ترین جوش در سازه های فولادی است که بر وجوه جانبی قطعات مجاور رسوب میکند. که در اتصالات روی هم(over lap) اتصال سپری و اتصال گونیا شکل(corner)  استفاده عمده دارد .

بازگشت به بالای صفحه