رد کردن لینک ها

Tag: اتصال پیچی

اتصال پیچی به کمک ورقهای روسری و زیرسری (BFP)
برچسبها

اتصال پیچی به کمک ورقهای روسری و زیرسری (BFP)

  یکی از راههای تقویت کردن اتصال در بر ستون، اتصال پیچی ورق های روسری و زیرسری روی بال تیر باشد. این نوع اتصال یکی از انواع اتصالات گیردار از پیش تأیید شده در مبحث دهم می باشد که در قالب های خمشی متوسط و

بازگشت به بالای صفحه