رد کردن لینک ها

بتن ریزی سقف (انواع سقف ها)+فیلم

بتن ریزی سقف‌های پروژه به دو صورت، به کمک پمپ‌ یا تاور کرین بسته به موقعیت مکانی و زمانی کار ریخته می‌شد. به منظور جلوگیری از تغییرات در ضخامت سقف بتن ریزی شده که ‌باعث وارد آمدن بار مرده اضافی یا کمبود مقاومت بتن به جهت کمبود حجم آن شده و‌‌ ایجاد سطح یکنواخت در سطح‌ کف سازه در حین بتن ریزی، همواره ارتفاع تمامی نقاط بتن ریزی شده کنترل می‌شود.

‌در مرحله اجرای تخته ماله دوم روی سطح بتن، به منظور‌ اجرای سطحی یکنواخت و بدون ترک، باید ترتیبی فراهم آورد تا سطح بتن از رفت و آمد مربوط به این کار آسیب ظاهری نبیند.‌ از دیگر مراحل بسیار مهم بتن ریزی، مراحل آغازین و پایانی عملیات بتن ریزی است در مرحله آغاز عملیات بتن ریزی باید شرایطی فراهم آورد تا لوله‌های پمپاژ بت، آماده انتقال بتن شود.

بدین منظور در ابتدا با توجه به شرایط محیط مانند درجه حرارت محیط و… طرح اختلاط خاصی از آب و سیمان توسط پمپ بتن، در داخل لوله‌ها جریان می‌یابد.

اما باید توجه داشت که این دوغاب سیمان یه هیچ وجه اجازه ورود به سطح بتن ریزی را ندارد و باید به نحوی از محیط عملیات خارج شود.

از جمله موارد حفاظت محیطی بتن، جلوگیری از وزش باد در محوطه بتن ریزی شده است. زیرا که خود عامل تبخیر غیر طبیعی رطوبت بتن بوده و موجب ایجاد ترک می‌شود. با محصور کردن اطراف محل بتن ریزی با پوشش مناسب علاوه بر حفاظت محیطی بتن، محیط کار از بقیه محیط جدا شده و ایمنی کارکنان و محیط اطراف منطقه عملیات بتن ریزی نیز تا حد مطلوبی تامین میشود. با توجه به سطح بسیار زیاد بتن ریزی در هر سقف، حدود ۹۰۰ متر مربع‌ نیاز است که در هر مرحله لوله‌های پمپ بتن در حین بتن ریزی باز شده و در مسیر جدید مجدداً بسته شود.‌ انتخاب محل انجام این کار، به نحوی است که مراحل انجام کار کمتر شده و آسیب کمتری به محیط عملیات بتن ریزی برسد. در عین حال هماهنگی بین پمپ محل‌ و محل لوله کشی از مسائلی بوده که قبل از انجام عملیات بتن ریزی نیاز به برنامه ریزی دارد.

بتن ریزی سقف

مراحل بتن ریزی

قبل از شروع‌ عملیات بتن ریزی مشخصات محل مورد نظر باید با نقشه‌ها‌، مشخصات فنی واستانداردها مطابقت کامل داشته باشد‌. مهمترین اقدامات جهت بررسی مطابقت یا عدم آن بشرح زیر است.
 • کنترل نحوه‌ بستن آرماتورها
 • کنترل قطر، تعداد و فاصله آرماتور‌ها
 • لقمه گذاری زیر و کنار آرماتور‌ها
 • تمیزی سطح بتن مگر، قالب‌ها و‌ میلگردها
 • کنترل فواصل محور تا محور
 • کنترل ابعاد، فونداسیون و شناژ
 • کنترل قائم بودن انکر بولت‌ها
 • کنترل فاصله انکر بولت‌ها
 • کنترل تراز روی بتن

بتن ریزی سقف تیرچه بلوک:

کنترل هایی که یک مهندس ناظر بایستی قبل از بتن ریزی سقف تیرچه بلوک انجام شود، عبارتند از:
کنترل تعداد آرماتورهای سراسری تیر مطابق نقشه

کنترل فاصله آرماتورهای طولی از یکدیگر

کنترل رعایت فاصله بینابینی خاموت های تیر

کنترل اجرای اولین خاموت تیر در بر ستون (طبق آیین نامه حداکثر ۶ سانتیمتر است)

کنترل خیز منفی سقف تیرچه بلوک

کنترل عدم وجود شن و ماسه و فوم و … در قالب ها

کنترل اجرای ادکا برای هر تیرچه

کنترل اجرای کلاف عرضی (میلگردهای طولی و عرضی)

کنترل فاصله بینابینی شمع های زیر سقف (طبق تجربه حداکثر ۸۰ سانتیمتر)

کنترل خیس کردن بلوک سقف تیرچه بلوک هنگام بتن ریزی

کنترل رعایت کاور تیرهای بتنی

کنترل رعایت آرماتورهای تقویتی تیر

کنترل رعایت آرماتورهای حرارتی و تقویتی دال سقف (فاصله بینابینی و صاف بودن اجرا)

اجرا کردن خاموت های ستون در محل فصل مشترک تیر به ستون (مهم)

کنترل ته بسته بودن بلوک سیمانی یا بتنی در محل هایی که احتمال ورود بتن به داخل آن وجود دارد مثل محل تماس با تیرها

بتن ریزی عرشه فولادی :

بر طبق ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، حداقل ضخامت بتن بر روی گام فوقانی ورق عرشه فولادی در حدود ۵ سانتیمتر می باشد. هر چند که در عمل ۶ سانتیمتر نتیجه مطلوب تری حاصل شده است، اما بتن ریزی کمتر از ۵ سانتیمتر در افزایش لرزش سقف موثر است .

اجرای صحیح عرشه

فیکس کردن ورق با میخ و چاشنی انفجاری ، در فواصل مناسب ( برای هر متر مربع حداقل از ۲ عدد میخ و چاشنی انفجاری استفاده گردد ) و استفاده از پیچ های خودکار در محلهای مورد نیاز ، نیز در کاهش لرزش سقف کمک میکند .

نکات کلیدی کنترل بتن ریزی سقف‌‌ :

 • ‌کنترل تعداد آرماتورهای سراسری تیر مطابق نقشه
 • ‌کنترل فاصله آرماتورهای طولی از هم
 • ‌کنترل رعایت فاصله بینابینی خاموت‌های تیر
 • ‌کنترل اجرای اولین خاموت تیر در بر ستون (طبق آیین نامه، حداکثر ۶ سانتیمتر است)
 • ‌کنترل خیز منفی سقف تیرچه بلوک
 • ‌کنترل عدم وجود شن و ماسه و فوم و … در قالب‌ها
 • ‌کنترل اجرای ادکا برای هر تیرچه
 • ‌کنترل اجرای کلاف عرضی (میلگردهای طولی و عرضی ژوئن)
 • ‌کنترل فاصله بینابینی شمع‌های زیر سقف (طبق تجربه حداکثر ۸۰ سانتیمتر)
 • ‌کنترل خیس کردن بلوک سقف تیرچه بلوک هنگام بتن ریزی
 • ‌کنترل رعایت کاور تیرهای بتنی
 • ‌کنترل رعایت آرماتورهای تقویتی تیر
 • ‌کنترل رعایت آرماتورهای حرارتی و تقویتی دال سقف (فاصله بینابینی و صاف بودن اجرا)
 • ‌اجرا کردن خاموت‌های ستون در محل فصل مشترک تیر به ستون‌
 • ‌کنترل ته بسته بودن بلوک سیمانی یا بتنی‌

بتن‌ریزی دالها :

بتن‌ریزی دالها نیاز به تمهیدات خاص به شرح زیر دارد :

۱٫     درصورتی که سطح دال وسیع است، ابتدا باید راه‌های دسترس عبور فرغون  یا وسایل حمل بتن و افراد را ایجاد نمود. بدین منظور می‌توان با استفاده از تخته‌های محکم مسیر عبور را برقرار کرد. شکل  ۱ ، روش انتقال بتن با استفاده از راه‌های دسترس را نشان می‌دهد.

۲٫     بتن  باید در نزدیکترین محل نهایی خود ریخته شود، زیرا جابجایی بتن در قالب باعث جداشدگی ذرات می‌شود (شکل ۲). در صورت نیاز به جابجایی، باید توده بتن به صورت یکجا حرکت داده شود. برای این کار می‌توان از یک وسیله پارویی شکل استفاده نمود و بتن را بصورت توده‌ای حرکت داد. از پرتاب کردن بتن با وسایلی مانند بیل از نقطه‌ای به نقطه دیگر اکیداً خودداری گردد.

همچنین باید سعی شود در ریختن بتن با جام تا حد امکان آن را به قالب و یا سطح بتن‌ریزی نزدیک کرد تا موجب جداشدگی و یا اعمال ضربه به قالب و میلگردها نشود (شکل ۳ در فصل پنجم).

۳٫     بتن‌ریزی باید در جلو لایه قبلی بتن انجام شود و نباید در انتهای لایه قبلی بتن‌ریزی شود. روش صحیح و ناصحیح عملیات درشکل ۳  نشان داده شده است. در روش صحیح، بتن درون فرغون در جلو بتن قبلی ریخته می‌شود، اما در روش ناصحیح با گذاشتن یک سکو بر روی بتن قبلی، بتن جدید ریخته شده است. این عمل باعث جداشدگی اجزای بتن می‌گردد.

۴٫     بتن‌‌ریزی روی سطوح شیبء‌‌دار، از پائین شیب شروع می‌شود و به تدریج به سمت بالا رفته و خاتمه می یابد. لازم است برای این نوع بتن‌ریزی، از بتنی با روانی یا اسلامپ کم (حدود ۵۰ میلیمتر) استفاده گردد.

همچنین کاهش سرعت بتن‌ریزی نیز می‌تواند در این خصوص موثر باشد. در شکل ۴  این عملیات بصورت صحیح و ناصحیح نشان داده شده است.

در ادامه چند ویدیو از بتن ریزی سقف مشاهده کنید :

 
 

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه