رد کردن لینک ها

Tag: کنترل های سازه ای

کنترل تیر دهانه مهاربندی و اعمال آن در ایتبس (ویدیو)

کنترل تیر دهانه مهاربندی و اعمال آن در ایتبس (ویدیو)

بعد از طراحی سازه کنترل هایی را باید انجام دهیم طبق مقررات ملی ساختمان که کی از آنها کنترل تیر دهانه مهاربندی میباشد . خود نرم افزار ایتبس Etabs قادر به کنترل این موضوع نیست لذا ما خودمان باید این کنترل هارا انجام دهیم .

بازگشت به بالای صفحه