رد کردن لینک ها

Tag: کنترل ارتعاش

ویدیو کنترل ارتعاش سقف های بتنی به وسیله ی ETABS , SAFE

ویدیو کنترل ارتعاش سقف های بتنی به وسیله ی ETABS , SAFE

ممکن است با این موضوع در برخی ساختمان ها بر خورد کرده باشید که در هنگام راه رفتن کف میلرزد و ارتعاش آن را حس میکنید . ارتعاش کف میتواند حس نا مطلوبی را برای افراد به وجود آورد . در شرایط بهره برداری از

بازگشت به بالای صفحه