رد کردن لینک ها

Tag: متروپل

ویدیو سایبان متروپل (Metropol Parasol) | بزرگ ترین سازه چوبی

ویدیو سایبان متروپل (Metropol Parasol) | بزرگ ترین سازه چوبی

سایبان متروپل (Metropol Parasol)، که توالی خیره کننده ای از سایبان های مواج و بزرگترین سازه چوبی جهان است، در پلازا دلا انکارنیشن (Plaza de la Encarnacíon) قرار دارد و بخشی از طرح توسعه مجدد پلازا دلا انکارنیشن (Plaza de la Encarnacíon) است که توسط

بازگشت به بالای صفحه