رد کردن لینک ها

Tag: قاعده ی 25% قاب خمشی

کنترل قاعده ی 25 درصد قاب خمشی در نرم افزار ETABS (آموزش ویدیویی)

کنترل قاعده ی 25 درصد قاب خمشی در نرم افزار ETABS (آموزش ویدیویی)

یکی از ضوابط اساسی در سیستم های دوگانه ، کنترل قاب خمشی برای 25% از برش پایه زلزله است. مطابق صفحه 12 استاندارد 2800 الزاما این کنترل باید برای سیستم های ترکیبی انجام شود. باید تحت این نیرو قاب های خمشی بدون کمک دیوار های

بازگشت به بالای صفحه