رد کردن لینک ها

Tag: فشردگی

تفاوت فشردگی با فشردگی لرزه ای در مقاطع فولادی چیست؟

تفاوت فشردگی با فشردگی لرزه ای در مقاطع فولادی چیست؟

1. طبق بند 2-2-2-2-10 مبحث دهم ، مقاطع فشرده به مقاطعی گفته می شوند که در آن ها اولا بال ها به طور سراسری و پیوسته به جان یا جان ها متصل باشند ، ثانیا نسبت پهنا به ضخامت اجزای فشاری تشکیل دهنده مقطع عضو

بازگشت به بالای صفحه