رد کردن لینک ها

Tag: عناصر دیافراگم سقف

مفاهیم پایه در مورد دیافراگم سقف  در سازه ها(کاملترین بررسی)

مفاهیم پایه در مورد دیافراگم سقف در سازه ها(کاملترین بررسی)

دیافراگم مجموعه اجزاء افقی سازه است که انتقال بارها به عناصر مقاوم جانبی قائم را انجام می دهند. دیافراگم ها در سه دسته صلب ، نیمه صلب و انعطافپذیر دسته بندی میشوند. این تقسیم بندی بر این مبنا است که میزان جابه جایی ایجاد شده

بازگشت به بالای صفحه