رد کردن لینک ها

Tag: شکست دیوار برشی

دیوار برشی چیست ؟ (کامل ترین بررسی دیوار برشی)

دیوار برشی چیست ؟ (کامل ترین بررسی دیوار برشی)

در مهندسی سازه، دیوار برشی دیواری است که از قطعات مهاری (قطعات برشی) ساخته شده و وظیفهٔ خنثی کردن اثر بارهای جانبی وارد شده بر سازه را بر عهده دارد. دیوار برشی برای مقابله با بارهای جانبی متداولی همچون بار باد و بار زلزله طراحی می‌شود.

بازگشت به بالای صفحه