رد کردن لینک ها

Tag: شمع مخروطی

معرفی انواع پی و انواع شمع + روش های اجرای آن ها

معرفی انواع پی و انواع شمع + روش های اجرای آن ها

1) پی‌های سطحی: این پی‌ها نزدیک سطح زمین ساخته می‌شوند. اگر عمق استقرار پی را در نظر گرفته و آن را به طول پی تقسیم کنیم، در این پی‌ها باید عدد حاصل مساوی سه و یا کمتر از آن باشد، این پی‌ها به سه گروه تقسیم

بازگشت به بالای صفحه