رد کردن لینک ها

Tag: حداکثر فاصله ستون گذاری

نحوه ی صحیح ستون گذاری در سازه

نحوه ی صحیح ستون گذاری در سازه

مقدمه : همان طور که می دانید، ترسیمات فنی و نقشه ها را به دو گروه عمده ی نقشه های صنعتی و نقشه های ساختمانی، طبقه بندی می کنند. نقشه های ساختمانی نیز به چهار دسته به شرح زیر تقسیم بندی می شوند.

بازگشت به بالای صفحه