رد کردن لینک ها

Tag: جهت توزیع بار سقف

جهت توزیع بار سقف در کدام جهت میتواند سازه را اقتصادی تر کند ؟

جهت توزیع بار سقف در کدام جهت میتواند سازه را اقتصادی تر کند ؟

جهت توزیع بار سقف به چه صورت ؟ شطرنجی؟؟ روی قاب خمشی؟؟ روی قاب مهاربندی؟؟ پاسخ: 1- اگر سیستم سازه ای در دو جهت ساختمان یکی باشد : (مثلا دو جهت قاب خمشی یا دو جهت مهاربندی) : در این صورت شطرنجی بهترین گزینه است

بازگشت به بالای صفحه