رد کردن لینک ها

Tag: تیر عمیق

تیر عمیق (spandrel) در دیوار برشی کوپله

تیر عمیق (spandrel) در دیوار برشی کوپله

تیر عمیق (spandrel) چیست : در برخی از دیوار برشی های بتن آرمه ، به دلیل وجود درب یا پنجره ، در دیوار بازشو به وجود می آید که این بازشو عملا دیوار را به دو قسمت تقسیم کرده که یک تیر رابط این دو

بازگشت به بالای صفحه