رد کردن لینک ها

Tag: بتن ریزی در هوای گرم

نکاتی در مورد بتن ریزی در هوای گرم مطابق مبحث نهم

نکاتی در مورد بتن ریزی در هوای گرم مطابق مبحث نهم

با رسیدن فصل تابستان و با افزایش دما ما باید در هنگام بتن ریزی در هوای گرم نکاتی را رعایت کنیم تا بتن ما به نحو احسن به مقاومت مورد نظر و چسبندگی مطلوب خود برسد . نکاتی در مورد بتن ریزی در هوای گرم

بازگشت به بالای صفحه