رد کردن لینک ها

Tag: بار اصلاح جرم طبقات

بار mass یا بار اصلاح جرم طبقات چیست ؟

بار mass یا بار اصلاح جرم طبقات چیست ؟

بار “mass” یا “بار اصلاح جرم طبقات” که در ETABS به طبقه بام به اندازه نصف وزن دیوار ها وارد میکنیم چیست ؟ به 3 شکل تصویر زیر  توجه کنید. ما در این پست کامل این موضوع را فرا میگیریم. شکل1_ زمانی که هیچ زلزله

بازگشت به بالای صفحه