رد کردن لینک ها

Tag: اتصال rbs

اتصالات RBS (استخوانی) “کاملترین بررسی”

ما در سازه انواع اتصالاتی را داریم که هر یک با ویژگی های خاص خود مطرح هستند . طراحان سازه همواره به دنبال راهی برای سبک تر کردن سازه خود هستند و یکی از راه های سبک کردن سازه انتخاب مناسب اتصالات است. اتصالات RBS(استخوانی)

بازگشت به بالای صفحه