رد کردن لینک ها

Tag: اتصال مفصلی در سازه بتنی

اتصالات مفصلی در ساختمان های بتن آرمه

اتصالات مفصلی در ساختمان های بتن آرمه

در ساختمان های بتن آرمه یکی از مشکلات بسیار رایج اجرای اتصال مفصلی است ، چون ساختمان های بتنی کشورمان به صورت بتن ریزی در محل انجام میشوند و ساختمان پیوسته اجرا میشود و امکان جدا سازی قطعات بتنی در این حالت میسر نیست.

بازگشت به بالای صفحه