رد کردن لینک ها

Category: رویداد

شرکت رایمن عرضه کننده راهکار های مدیریتی

شرکت رایمن عرضه کننده راهکار های مدیریتی

رایمن از سال 1393 با ورود به  عرصه راه اندازی سیستم های نرم افزار مدیریتی و فناوری اطلاعات با وجود تمام سختی های موجود وآماده نبودن بستر لازم، کار خود را آغاز نمود و به کمک تیم فنی خود توانسته امروزه با رویکردی صادقانه و حرفه