مقالات با موضوع : 3 اردیبهشت 1397

جوش گوشه

جوش گوشه در اتصالات

جوش گوشه متداول ترین جوش در سازه های فولادی است که بر وجوه جانبی قطعات مجاور رسوب میکند. که در اتصالات روی هم(over lap) اتصال

مشاهده مقاله »