رد کردن لینک ها

تفاوت فشردگی با فشردگی لرزه ای در مقاطع فولادی چیست؟

۱٫ طبق بند ۲-۲-۲-۲-۱۰ مبحث دهم ، مقاطع فشرده به مقاطعی گفته می شوند که در آن ها اولا بال ها به طور سراسری و پیوسته به جان یا جان ها متصل باشند ، ثانیا نسبت پهنا به ضخامت اجزای فشاری تشکیل دهنده مقطع عضو از مقادیر مشخص شده در جداول مربوطه تجاوز نکنند.

۲٫طبق بند ۴-۳-۱۰ مقطع فشرده لرزه ای همان مقطع فشرده می باشد با این تفاوت که در آن نسبت پهنا یا ارتفاع به ضخامت اجزای مقطع ( بال و جان ) برای سازه های با شکل پذیری متوسط و زیاد به اعداد کوچکتری طبق جدول مربوطه محدود می شوند.

۳٫فشردگی و فشردگی لرزه ای مقاطع جهت جلوگیری از کمانش موضعی بال ها و جان های آن ها اعمال می شود و در تفاوت این دو میتوان گفت کنترل فشردگی برای جلوگیری از کمانش موضعی مقاطع اعضایی که از آن ها انتظار ورود محدوده پلاستیک و فرا ارتجاعی آنچنان نمی رود و کنترل فشردگی لرزه ای برای اعضایی که از آن ها انتظار ورود قابل توجه به محدوده پلاستیک و فرا ارتجاعی تحت اثر زلزله طرح می رود.

منبع : کانال محاسبات۱


Notice: Undefined variable: consent in /home2/markazt2/public_html/wp-content/themes/boo/comments.php on line 54

به گفتگو بپیوندید

بازگشت به بالای صفحه